TRIỂN
KHAI
KỸ THUẬT
MỚI


Được sự cho phép của ngành Y tế, từ 02/06/2016, THẨM MỸ VIỆN BÁC SĨ TRẦN THIỆN TƯ bắt đầu triển khai các phẫu thuật và kỹ thuật mới như sau


Xem tiếp