Phẫu thuật mi mắt

June 23, 2016
phẫu thuật mi mắt

Phẫu thuật mi mắt

Lịch sử Phẫu thuật mi mắt được mô tả trong y văn thế giới từ thế kỷ thứ 10, Avicenne (980-1036) người Á rập và sau đó Ibn Roshd (1126-1198) đã chú ý đến việc […]