Điều trị nhiều mồ hôi ở nách

botox

Nhiều mồ hôi ở nách gây trở ngại rất lớn cho sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày. Người ta chia ra làm 4 độ:

  1. Độ 1: Sự tiết mồ hôi gần như bình thường, không đáng chú ý và không trở ngại gì cho công việc.
  2. Độ 2: Mồ hôi tiết ra nhiều hơn nhưng vẫn còn chịu đựng được, tuy có làm trở ngại công việc hàng ngày đôi chút.
  3. Độ 3: Mồ hôi tiết ra nhiều hơn, vẫn chịu được nhưng trở ngại rất nhiều cho công việc.
  4. Độ 4: Mồ hôi nách chảy quá nhiều, không chịu đưng nổi và làm trở ngại rất nhiều cho sinh hoạt cá nhân cũng như giao tiếp xã hội.

botox

Nguyên nhân:
Tiết mồ hôi là quá trình tự nhiên của mọi động vật. Tiết mồ hôi để làm giải nhiệt của cơ thể, nhất là não bộ. Não bộ rất dễ bị nóng nếu nhiệt độ tăng cao vì tổ chức này dùng 20% năng lượng của cơ thể.

Cách làm giảm mồ hôi nách:
Có nhiều cách làm giảm mồ hôi nách, cách đơn giản nhất được áp dụng nhiều trên thế giới, được tổ chức thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ (FDA) công nhận, cho phép thực hiện ở Mỹ là chích Botox vào da vùng nách

Kết quả:
Sau khi chích, mồ hôi ở nách giảm hẳn kéo dài từ 6 đến 9 tháng